Zebranie sekcji pianistycznej PSM w Zielonej Górze, protokół Iwony Ochniowskiej 25 listopada 2011

Zebranie sekcji pianistycznej PSM w Zielonej Górze, protokół Iwony Ochniowskiej 25 listopada 2011
Zebranie sekcji pianistycznej PSM w Zielonej Górze, protokół Iwony Ochniowskiej 25 listopada 2011
Zebranie sekcji pianistycznej PSM w Zielonej Górze, 25 listopada 2011, lista obecności
Zebranie sekcji pianistycznej PSM w Zielonej Górze, 25 listopada 2011, lista obecności