Upomnienie nałożone przez dyrektor PSM w Zielonej Górze M. Małaczyńską (Szumską) 23 listopada 2011

23 listopada 2011 Małgorzata Małaczyńska (dziś nosząca nazwisko Szumska), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze, nałożyła upomnienie na Małgorzatę Głuchowską, kierownik sekcji pianistycznej w szkole. Upomnienie było częścią szeroko zakrojonej kampanii prowokacji wykonywaną metodami komunistycznymi.

Upomnienie nałożone przez dyrektor PSM w Zielonej Górze Małgorzatę Małaczyńską (Szumską) na Małgorzatę Głuchowską 23 listopada 2011
Upomnienie nałożone przez dyrektor PSM w Zielonej Górze Małgorzatę Małaczyńską (Szumską) na Małgorzatę Głuchowską 23 listopada 2011