Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB 15 lipca 2010

Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji, strona 1
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 1
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 2
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 2
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 3
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 3
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 4
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 4
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 5
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 5
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 6
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 6
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 7
Ryszard Tadeusiewicz, recenzja habilitacji LSB, strona 7