Renata Lato, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, protokół zeznania, Zielona Góra, 14 września 2016

Renata Lato, dyrektor Państwowa Szkoła Muzyczna w Zielonej Górze, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji, Zielona Góra, 14 września 2016, strona 1
Renata Lato, dyrektor Państwowa Szkoła Muzyczna w Zielonej Górze, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji, Zielona Góra, 14 września 2016, strona 1
Renata Lato, dyrektor, Państwowa Szkoła Muzyczna w Zielonej Górze, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji, Zielona Góra, 14 września 2016, strona 2
Renata Lato, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji, Zielona Góra, 14 września 2016, strona 2
Renata Lato, dyrektor, Państwowa Szkoła Muzyczna w Zielonej Górze, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji, Zielona Góra, 14 września 2016, strona 3
Renata Lato, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji, Zielona Góra, 14 września 2016, strona 3