Rada Rodziców, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Zielona Góra, 21 listopada 2011

Rada Rodziców, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Zielona Góra, 21 listopada 2011, Małgorzata Głuchowska, Sławomir Mundry, Honorata Góra, Andrzej Łączak, Małgorzata Kwiatkowska, Teresa Komorowska, Waldemar Ambroziak
Rada Rodziców, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Zielona Góra, 21 listopada 2011, Małgorzata Głuchowska, Sławomir Mundry, Honorata Góra, Andrzej Łączak, Małgorzata Kwiatkowska, Teresa Komorowska, Waldemar Ambroziak