Pismo wizytator Krystyny Karcz, wizytator regionu lubuskiego CEA w Ministerstwie Kultury, do Małgorzaty Głuchowskiej 14 grudnia 2011, 1

Krystyna Karcz, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej, 14 grudnia 2011, 1
Pismo Krystyny Karcz, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury, do Małgorzaty Głuchowskiej, 14 grudnia 2011, 1