Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec 24 kwietnia 2012

Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec 24 kwietnia 2012
Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec 24 kwietnia 2012