Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec 19 marca 2012

Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec, 19 marca 2012, strona 1
Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec, 19 marca 2012, strona 1
Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec, 19 marca 2012, strona 2
Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec, 19 marca 2012, strona 2
Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec, 19 marca 2012, strona 3
Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec, 19 marca 2012, strona 3