Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Zdzisław Bujanowski, 21 lutego 2012

Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Zdzisław Bujanowski, 21 lutego 2012
Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Zdzisław Bujanowski, 21 lutego 2012