Pismo Ministerstwa Kultury, Dyr. Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec 19 grudnia 2011

Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec, 19 grudnia 2011
Pismo Ministerstwa Kultury, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Wiktor Jędrzejec, 19 grudnia 2011