Pismo Małgorzaty Małaczyńskiej (Szumskiej), dyrektor PSM w Zielonej Górze, do Rady Rodziców 22 listopada 2011

Pismo Małgorzaty Małaczyńskiej (Szumskiej), dyrektor PSM w Zielonej Górze, do Rady Rodziców 22 listopada 2011
Pismo Małgorzaty Małaczyńskiej (Szumskiej), dyrektor PSM w Zielonej Górze, do Rady Rodziców 22 listopada 2011