Pismo Krystyny Karcz, wizytator regionu lubuskiego CEA w Ministerstwie Kultury, do Małgorzaty Głuchowskiej, 22 grudnia 2011

Krystyna Karcz, wizytator regionu lubuskiego Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury, do Małgorzaty Głuchowskiej, 22 grudnia 2011
Krystyna Karcz, wizytator regionu lubuskiego Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury, do Małgorzaty Głuchowskiej, 22 grudnia 2011