Personel Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury 2012

Na liście pracowników Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury z roku 2012 brak nazwiska dyrektora tej instytucji, którym był Zdzisław Bujanowski. Brak też nazwisk wicedyrektorów, na przykład Marzenny Maksymienko. Ukrywanie informacji o osobach ważnych ze względu na pełnioną funkcję jest całkiem charaktertystyczne. Zarówno cała instytucja, jak i jej dyrektor pełnią bardzo ważną rolę w działaniach nielegalnych, kluczowych dla funkcjonowania państwa przestępczego.

Personel Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, Warszawa, 2012, strona 1
Personel Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, Warszawa, 2012, strona 1
Personel Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, Warszawa, 2012, strona 2
Personel Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, Warszawa, 2012, strona 2