Nagana nałożona przez Małgorzatę Małaczyńską (Szumską), dyrektor PSM w Zielonej Górze, na Małgorzatę Głuchowską 29 listopada 2011

Nagana nałożona przez Małgorzatę Małaczyńską (Szumską), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, na Małgorzatę Głuchowską 29 listopada 2011
Nagana nałożona przez Małgorzatę Małaczyńską (Szumską), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, na Małgorzatę Głuchowską 29 listopada 2011