Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor PSM w Zielonej Górze, ponowne powierzenie Małgorzacie Głuchowskiej stanowiska kierownika sekcji pianistycznej, 22 sierpnia 2011

Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor, Państwowa Szkoła Muzyczna w Zielonej Górze, ponowne powierzenie Małgorzacie Głuchowskiej stanowiska kierownika sekcji pianistycznej, 22 sierpnia 2011
Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor, Państwowa Szkoła Muzyczna w Zielonej Górze, ponowne powierzenie Małgorzacie Głuchowskiej stanowiska kierownika sekcji pianistycznej, 22 sierpnia 2011