Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor PSM w Zielonej Górze, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 25 października 2011

Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, Zielona Góra, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 25 października 2011
Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, Zielona Góra, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 25 października 2011