Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor PSM w Zielonej Górze, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 20 stycznia 2012

Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, Zielona Góra, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 20 stycznia 2012
Małgorzata Małaczyńska (Szumska), dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, Zielona Góra, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 20 stycznia 2012