Maciej Ryngier, lekarz, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, protokół zeznania, Zielona Góra, 7 października 2016

Maciej Ryngier, lekarz, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji, Zielona Góra, 7 października 2016, strona 1
Maciej Ryngier, lekarz, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji, Zielona Góra, 7 października 2016, strona 1
Maciej Ryngier, lekarz, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji, Zielona Góra, 7 października 2016, strona 2
Maciej Ryngier, lekarz, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji, Zielona Góra, 7 października 2016, strona 2
Maciej Ryngier, lekarz, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji, Zielona Góra, 7 października 2016, strona 3
Maciej Ryngier, lekarz, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, protokół zeznania, Komenda Miejska Policji, Zielona Góra, 7 października 2016, strona 3