Krystyna Karcz, wizytator regionu lubuskiego CEA w Ministerstwie Kultury, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 26 października 2011

Krystyna Karcz, wizytator regionu lubuskiego Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 26 października 2011
Krystyna Karcz, Zielona Góra, wizytator regionu lubuskiego Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Kultury, pismo do Małgorzaty Głuchowskiej 26 października 2011