List Małgorzaty Głuchowskiej do Wizytator CEA, Ministerstwo Kultury 16 Grudnia 2011

mgr Małgorzata Głuchowska
Nauczyciel fortepianu
Kierownik sekcji pianistycznej
PSM I i II stopnia im. M. Karłowicza w Zielonej Górze

mgr Krystyna Karcz
Starszy Wizytator CEA Regionu Lubuskiego

Zielona Góra, 16 grudnia 2011

Szanowna Pani,

Podczas mojego pobytu na zwolnieniu lekarskim, w dniu 25 listopada 2011 r. odbyło się zwołane przez dyrektor M. Małaczyńską zebranie sekcji pianistycznej. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego zwołała zebranie w trybie nadzwyczajnym, nie informując o nim kierownika sekcji. Czego lub kogo dotyczyło wystąpienie pani Honoraty Górnej w czasie tego zebrania?

Kilkanaście dni później, kiedy znów przebywałam na zwolnieniu lekarskim, dyrektor Małaczyńska usiłowała zwołać kolejne zebranie członków sekcji pianistycznej. Jakie okoliczności sprawiły, że do tego zebrania nie doszło?

Bardzo proszę także o odpowiedź na pytanie, kto uczestniczył w spotkaniu członków Rady Rodziców w dniu 15 grudnia 2011 i jakie tematy poruszano w trakcie jego trwania?

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska

Do wiadomości: mgr Wacław Kłaput, Główny Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej