List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 19 Lutego 2016

Potwierdzenie dostarczenia listu poleconego Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta 19 lutego 2016, strona 1; Delivery confirmation of certified letter from Małgorzata Głuchowska to Prosecutor General of Poland Andrzej Seremet 19 February 2016, page 1
Potwierdzenie dostarczenia listu poleconego Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta 19 lutego 2016, strona 1

Potwierdzenie dostarczenia listu poleconego Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta 19 lutego 2016, strona 2
[…]
Zielona Góra

Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

Zielona Góra, 19 lutego 2016

Szanowny Panie Prokuratorze,

Składam kolejne zawiadomienie w sprawie zorganizowanych działań przestępczych skierowanych przeciwko mnie i trwających ze szczególnym nasileniem od września 2011.

W działalność tę prócz funkcjonariuszy lokalnych byli zaangażowani również przedstawiciele znacznie wyższych szczebli aparatu państwowego:

Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiktor Jędrzejec, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

Zdzisław Bujanowski, Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej

Wizytatorzy CEA: Krystyna Karcz, Waldemar Ogrodniczak, Anna Kask, Wacław Kłaput

O działaniach przeciwko mnie informowałam na bieżąco najwyższe władze państwowe:

premiera Donalda Tuska

prezydenta Bronisława Komorowskiego

premier Ewę Kopacz

Ich celem było doprowadzenie do mojej śmierci społecznej i mentalnej. W ich następstwie zostałam zwolniona z pracy pismem dyrektor PSM w Zielonej Górze datowanym na 31 grudnia 2015, a wcześniej pozbawiona wszystkich funkcji, które pełniłam.

W zorganizowanych działaniach przestępczych uczestniczyły w sposób aktywny i poprzez zaniechanie osoby i funkcjonariusze publiczni wymienieni z imienia i nazwiska w zawiadomieniach do Prokuratora Generalnego z

16 grudnia 2015,
16 stycznia 2016,
8 lutego 2016 (wysłany powtórnie 11 lutego 2016).

Zostały one przesłane listami poleconymi z potwierdzeniem odbioru.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska