List Małgorzaty Głuchowskiej do Prokuratora Generalnego 16 Marca 2016

Małgorzata Głuchowska
[…]
Zielona Góra

Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Zielona Góra, 16 marca 2016

Szanowny Panie Ministrze,

Proszę o pilne przekazanie informacji, która prokuratura prowadzi sprawę wynikającą z mojego zawiadomienia o zorganizowanych działaniach przestępczych z 16 grudnia 2015 (załącznik 1). Proszę też o podanie nazwiska prokuratora prowadzącego postępowanie.

Proszę także o zapoznanie się z listem, który ja i mój mąż wysłaliśmy na początku marca do posłów Parlamentu Europejskiego z krajów Europy Zachodniej (załącznik 2). Nieco później list został także wysłany do wielu polskich mediów i instytucji publicznych. List jest konsekwencją wieloletniej działalności przestępczej państwa polskiego. W razie potrzeby możemy przedstawić i dokładniej omówić w formie seminarium typowe metody przestępcze aparatu państwowego.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska