List Małgorzaty Głuchowskiej do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze 20 Października 2014

mgr Małgorzata Głuchowska
nauczyciel PSM I i II stopnia w Zielonej Górze

mgr Renata Lato
dyrektor PSM I i II stopnia w Zielonej Górze

Zielona Góra, 20 października 2014

Szanowna Pani Dyrektor,

Chciałabym wiedzieć, czy jestem wśród osób nagrodzonych nagrodą dyrektora szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Proszę o przekazanie mi tej informacji.

Myślę, że dobrym pomysłem byłoby podawanie nazwisk nagrodzonych nauczycieli do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń.

Z poważaniem,

mgr Małgorzata Głuchowska