List M. Głuchowskiej i L. S. Borkowskiego do Prezydenta, Premiera i Członków Rządu 5 Maja 2019

List został ukończony 5 maja 2019 i wysłany 6 maja 2019 o 17:26 czasu BST (18:26 czasu polskiego). List do prezydenta został wysłany o 18:50 BST.

List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego został wysłany do premiera i członków rządu. Czas w nagłówku poczty podany jest według strefy BST (British Standard Time).
List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego został wysłany do premiera i członków rządu. Czas w nagłówku poczty podany jest według strefy BST (British Standard Time).

Małgorzata Głuchowska
Lech S. Borkowski
[…]
Zielona Góra

Odbiorcy listu:
Prezydent,
Premier i członkowie rządu,
w tym Prokurator Generalny
Polska

5 maja 2019

Szanowni Państwo,

10 grudnia 2017 wysłaliśmy list do premiera, na który nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Przesyłamy go ponownie i przypominamy o zorganizowanych działaniach przestępczych funkcjonariuszy aparatu państwowego w Polsce skierowanych przeciwko naszej rodzinie. Załączamy następujące dokumenty:

1. List Małgorzaty Głuchowskiej i Lecha Borkowskiego do premiera z 10 grudnia 2017, strony 3-14.

2. Pismo prorektora A. Lesickiego z uniwersytetu w Poznaniu informujące o wyrzuceniu dra hab. Lecha Borkowskiego z pracy na uniwersytecie dostarczone 29 października 2015, strona 15.

3. Zapis wypowiedzi psycholog Sarbiny Sobkowskiej podczas dwóch przymusowych spotkań, (a) 4 listopada 2015, strony 16-20, (b) 13 listopada 2015, strony 21-25,do których Małgorzata Głuchowska została zmuszona przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze pod groźbą utraty pracy. Zapis został dokonany na podstawie nagrań dźwiękowych. Sobkowska wykonywała działania przestępcze na zlecenie władz.

4. Fałszywa opinia psycholog Sobkowskiej, która posłużyła za pretekst do wyrzucenia Małgorzaty Głuchowskiej z pracy w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze, strony 26-27.

5. List Małgorzaty Głuchowskiej do prokuratora generalnego z 16 grudnia 2015, strona 28.

6. Pismo R. Lato, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze z 31 grudnia 2015 informujące o wyrzuceniu Małgorzaty Głuchowskiej z pracy, strona 29.

7. Curriculum Vitae Małgorzaty Głuchowskiej, strony 30-33.

Odpowiedzialność za ochronę przestępców ponoszą zarówno premier M. Morawiecki, jak i prokurator generalny Z. Ziobro.

W zakończeniu listu do premiera z 10.12.2017 napisaliśmy

„W związku z tym przestępstwa i łamanie praw człowieka w wykonaniu funkcjonariuszy wszystkich gałęzi aparatu państwowego należy traktować jako normę. Konstytucja polska z 1997 roku z gwarantowanymi w niej prawami człowieka pełni podobną rolę względem rzeczywistości jak konstytucja Związku Radzieckiego z 1936. Jak pisze Hannah Arendt w książce The Origins of Totalitarianism,

the constitution of 1936 played exactly the same role the Weimar constitution played under Nazi regime: it was completely disregarded but never abolished.”

Mechanizmy represji zastosowane przeciwko naszej rodzinie należą do typowych komunistycznych algorytmów eliminacji. Nasza analiza problemów z tego kręgu obejmuje następujące tematy:

• Krytyczna Analiza Narracji
• Państwo Przestępcze
• Zorganizowana Przemoc Społeczna

Teksty publikujemy m.in. w witrynie internetowej lsborkowski.com/pol/ i w portalu naukowym researchgate.net.

Treść listu i lista jego odbiorców zostaną opublikowane w witrynie lsborkowski.com.

Z poważaniem,

Małgorzata Głuchowska

Dr hab. Lech S. Borkowski
@LechSBorkowski