List Lecha S Borkowskiego w sprawie dostępu do raportu z działalności uniwersytetu 24 lutego 2014

List Lecha S Borkowskiego w sprawie dostępu do informacji z działalności instytucji akademickiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
List Lecha S Borkowskiego w sprawie dostępu do informacji z działalności instytucji akademickiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu