List Lecha Borkowskiego do Dyrektora Szkoły Podstawowej 9 Lutego 2012

Lech Borkowski
[…]
Zielona Góra

mgr Witold Gołdyński
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 1
ul. Truskawkowa 12
65-129 Zielona Góra

Zielona Góra, 9 lutego 2012

Szanowny Panie Dyrektorze,

W czasie lekcji przyrody 8 lutego moja córka […] została wywołana z klasy przez panią Grzesiak, która następnie na korytarzu szkolnym przez dłuższy czas wywierała na moją córkę presję w sprawie opisanej w moim wczorajszym piśmie do Pana.

Nie rozumiem postępowania wychowawczyni klasy V-a i nie zgadzam się na przeszkadzanie mojego dziecku w nauce. Moja córka nikomu nie zrobiła nic złego. Jest dzieckiem zdyscyplinowanym i wzorowym uczniem. Lekcja przyrody jest lekcją przyrody. Jest to czas przeznaczony na na naukę przedmiotu. Moje dziecko powinno być w tym czasie w klasie razem z innymi dziećmi.

Informuję też, że pani Grzesiak nie próbowała kontaktować się z rodzicami […], czyli ze mną lub z moją żoną.

Z poważaniem,

Lech Borkowski