List Dra Hab. Lecha Borkowskiego do Prodziekana Wydziału Fizyki UAM 14 Czerwca 2011

Lech Borkowski [email]
do: Antoni Wójcik <antwoj@fizyka.amu.edu.pl>
data: 14 czerwca 2011  10:42

Szanowny Panie Dziekanie,

Zwracam uwagę, że w rozesłanym materiale dokonano zmiany. Bez mojej wiedzy usunięto punkt środkowy z trzech zgłoszonych przeze mnie:

[zgłoszone osiągnięcie polega na]

Jak Pan doskonale wie, sednem fizyki jest związek teorii z doświadczeniem i prace, które te związki odkrywają, należą do najcenniejszych. Dokonałem interpretacji znanego eksperymentu i wykazałem, że dane uzyskane w tym eksperymencie świadczą o realizacji eksperymentalnej przejścia wielomodowego. Nikt przedtem takiej interpretacji nie dokonał.

Wnoszę zatem o poprawienie rozesłanego materiału tak, by część odnosząca się do mojej osoby zawierała

Z poważaniem,

Lech Borkowski


Multimodal transition and stochastic antiresonance in squid giant axons
Lech S. Borkowski
Physical Review E 82, 041909 (2010)
DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevE.82.041909

Global bifurcation structure in periodically stimulated giant axons of squid
Nobuyuki Takahashi, Yoshiro Hanyu, Toshimitsu Musha, Ryogo Kubo, Gen Matsumoto
Physica D: Nonlinear Phenomena, Volume 43, Issues 2–3, July 1990, Pages 318-334
https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90140-K