List Dra Hab. Lecha S. Borkowskiego do Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 26 Października 2011

od: Lech Borkowski [adres poczty elektronicznej]
do: Ryszard Naskręcki <rysznas@amu.edu.pl>
DW: Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz <zbigonys@amu.edu.pl>,
tomczak@man.poznan.pl
data: 26 października 2011 11:40
temat: Re: prezentacja tematów prac mgr

Szanowny Panie Dziekanie,

Uważam, że powiadomienie o terminie złożenia tematów prac magisterskich powinno być rozesłane bezpośrednio do wszystkich zainteresowanych, czyli wszystkich, którzy mogą być promotorami tych prac. Z pewnością takie bezpośrednie zawiadomienie w formie pisemnej lub co najmniej w formie e-maila powinno być przekazane wszystkim samodzielnym pracownikom naukowym.

Wybór tematów prac mgr odbywa się co roku i na długo przedtem władze wydziału wiedzą, kiedy mniej więcej powinno to nastąpić. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by wpisać odpowiednie daty do wydziałowego kalendarza i tych dat się trzymać, przekazując ten kalendarz jak najszerszemu gronu pracowników wydziału.

Wprowadzenie dodatkowego etapu w tym powiadamianiu, w postaci zawiadomienia tylko kierowników zakładów, niesie ze sobą ryzyko, że tu i ówdzie informacja nie dotrze na czas lub zostanie nieco zdeformowana. Niepotrzebnie też obarcza kierowników zakładów dodatkową czynnością administracyjną. Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że każdy dodatkowy szczebel komunikacji niesie ze sobą ryzyko błędu, choćby ze względu na zwykły czynnik ludzki.

Dlatego apeluję o szersze korzystanie ze zdobyczy współczesnej techniki w postaci bezpośrednich powiadomień kierowanych do wszystkich pracowników wydziału, a na pewno do wszystkich samodzielnych pracowników naukowych.

W minionym roku akademickim mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której powiadomienie o nagrodach za publikacje naukowe zostało rozesłane tylko do kierowników zakładów. Zupełnie przypadkowo dowiedziałem się o tym, że moja osoba została w nim pominięta.

Ograniczenie dystrybucji informacji lub wprowadzanie szczebli pośrednich w przekazywaniu informacji w oczywisty sposób pogarsza jakość komunikacji na Wydziale Fizyki. Polecam ten fakt uwadze Pana Dziekana.

Z poważaniem,

dr hab. Lech Borkowski
Zakład Fizyki Kwantowej UAM
tel. +48 […]
email: […]
www: […]