Dr Hab. Lech S Borkowski, list do Rektora Uniwersytetu w Poznaniu 24 Stycznia 2012

3 Stycznia 2018

24 stycznia 2012 złożyłem u Rektora pismo informujące o błędach popełnionych w Wydawnictwie Naukowym UAM. Błędy dotyczyły informacji zamieszczonej w internetowym katalogu książek wydanych przez Wydawnictwo. Zniekształcony został nie tylko tytuł książki, ale i ilustracja okładki zamieszczona na stronie internetowej. Inne książki zamieszczone w katalogu internetowym nie były obarczone takimi błędami. Błędy zostały wprowadzone celowo. Są zbyt liczne, zbyt oczywiste, zbyt widoczne.

Oto kopia fragmentu strony internetowej z witryny wydawnictwa z 10 stycznia 2012.

Wydawnictwo Naukowe UAM. 10 stycznia 2010. 10 January 2010
Obrazek w prawym górnym rogu i jego opis dotyczą mojej książki. Kopia strony internetowej została zarejestrowana 10 stycznia 2012. Wydawnictwo miało kopię okładki odpowiedniej jakości i w wysokiej rozdzielczości. Zniekształcenie obrazu dokonane zostało celowo. Opisy innych książek nie były obarczone błędami.

Lech Borkowski


Dr hab. Lech S. Borkowski
Wydział Fizyki UAM
Umultowska 85
61-614 Poznań

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań

Poznań, 24 stycznia 2012

Szanowny Panie Rektorze,

Załączam list skierowany 24 stycznia br. do p.o. dyrektora Wydawnictwa Naukowego UAM, pani Marzenny Ledzion-Markowskiej, w którym proszę o niezwłoczne usunięcie błędów dotyczących mojej monografii habilitacyjnej “Nonlinear dynamics of Hodgkin-Huxley neurons“.

Z poważaniem,

Lech S. Borkowski


mgr Marzenna Ledzion-Markowska
p.o. Dyrektora Wydawnictwa Naukowego UAM
ul. A. Fredry 10
61-701 Poznań

Poznań, 24 stycznia 2012

Szanowna Pani Dyrektor,

Zwracam uwagę, że w katalogu książek wydanych przez Wyd. Naukowe UAM umieszczono błędny tytuł mojej monografii habilitacyjnej z 2010 r. (załącznik 1).

Jest: Nonlinear Dynamics of Holging – Huxley neurons
Powinno być: Nonlinear dynamics of Hodgkin-Huxley neurons

Proszę zwrócić uwagę na to, że “Hodgkin-Huxley” pisze się razem, bez spacji między tymi dwoma nazwiskami. Wyraz “dynamics” w tytule tej monografii pisany jest małą literą.

Proszę o niezwłoczne usunięcie tych błędów z dokumentów Wydawnictwa i z witryny internetowej www.press.amu.edu.pl.

Obrazek będący ilustracją okładki jest źle sporządzony. Zawiera duży czarny margines, a kopia okładki jest niezwykle mała. To również powinno być poprawione do takiego formatu, jak w przypadku większości książek zamieszczonych w tym katalogu.

Opis obrazka strony tytułowej monografii znajdujący się w kodzie html również jest błędny (załącznik 2). Jak widać, tytuł książki jest tam napisany błędnie czterokrotnie: raz w nazwie pliku, a trzykrotnie w opisie obrazka.

Błędy te mają różnorakie konsekwencje. Załączam przykładowy wynik wyszukiwania w wyszukiwarce Google (załącznik 3).

Proszę także o powiadomienie mnie po tym, jak błędy zostaną usunięte.

Z poważaniem,

Lech Borkowski


Załącznik 1. Błędny tytuł publikacji w katalogu internetowym Wydawnictwa Naukowego UAM, styczeń 2012
Załącznik 1. Błędny tytuł publikacji w katalogu internetowym Wydawnictwa Naukowego UAM, styczeń 2012
Załącznik 2. Styczeń 2012
Załącznik 2. Więcej błędów dotyczących mojej publikacji w Wyd. Naukowym UAM, styczeń 2012. Tytuł książki zapisany jest z błędami czterokrotnie: raz w nazwie pliku, a trzykrotnie w opisie obrazka.
Załącznik 3. Styczeń 2012
Załącznik 3. Konsekwencje błędów wskazanych w załącznikach 1 i 2. Przykładowy wynik wyszukiwania w Google.