Cofnięcie Nagany 3 Stycznia 2012

Małgorzata Głuchowska – cofnięcie nagany Zielona Góra, 3 stycznia 2012 r. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami pracownika złożonymi podczas kontroli przeprowadzonej w szkole przez wizytatora CEA regionu kujawsko-pomorskiego Pana Wacława Kłaputa i starszemu wizytatorowi CEA regionu lubuskiego Pani Krystynie Karcz oraz po ponownym przeanalizowaniu faktów postanawiam zastosować art 113. Kodeksu Pracy i zacieram Pani karę … Continue reading Cofnięcie Nagany 3 Stycznia 2012