Bolesław Borkowski Dokument Obozowy 20 Września 1954

Dokument obozowy Bolesława Borkowskiego, skazanego przez Trybunał Wojenny NKWD na podstawie artykułów 80 i 91 Kodeksu Karnego Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej) w procesie od 7 do 9 czerwca 1945, który odbył się w Brześciu nad Bugiem. Bolesław zdezerterował 13 stycznia 1945 łącznie z całą kompanią przed złożeniem przysięgi. Jego oddział, w … Continue reading Bolesław Borkowski Dokument Obozowy 20 Września 1954