Akt Mianowania Małgorzaty Głuchowskiej 30 Czerwca 1997

1997-06-30-MG-akt-mianowania-dyr-PSM

 

Ostatnie zdanie pisma

“Mianowanie wygasa, jeżeli Pani nie przystąpi do pracy w dniu 1 września 1997 r.”

jest niezgodne z prawem. Należy ocenić je jako prowokację.