Akt Mianowania Małgorzaty Głuchowskiej 30 Czerwca 1997

Akt mianowania Małgorzaty Głuchowskiej 30 czerwca 1997, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 26
Akt mianowania Małgorzaty Głuchowskiej 30 czerwca 1997

Ostatnie zdanie pisma

“Mianowanie wygasa, jeżeli Pani nie przystąpi do pracy w dniu 1 września 1997 r.”

jest niezgodne z prawem. Należy ocenić je jako prowokację.