Mianowani na stanowiska profesorów 1963-09-25

Trybuna Ludu, 25 września 1963

Trybuna Ludu 25 września 1963, mianowani przez Radę Państwa na profesorów
Trybuna Ludu 25 września 1963, mianowani przez Radę Państwa na profesorów

Mianowani przez Radę Państwa na stanowiska profesorów zwyczajnych:

Jakub Deryng, prof. nadzwyczajny, Akademia Medyczna, Warszawa
Eugeniusz Domański, prof. nadzwyczajny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Ryszard Dreszer, prof. nadzwyczajny, Akademia Medyczna, Poznań
Eugeniusz Grabda, prof. nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Rolnicza, Olsztyn
Franciszek Longchamps, prof. nadzwyczajny, Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta
Tadeusz Orlicz, prof. nadzwyczajny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Mianowani na stanowiska profesorów nadzwyczajnych:

Krystyn Bochenek, docent, Polska Akademia Nauk
Walerian Bogusławski, docent, Akademia Medyczna, Gdańsk
Maria Boguszewska, docent, Akademia Medyczna, Warszawa
Mieczysław Stanisław Bukała, docent, Politechnika Wrocławska
Dzierżykraj Hulewicz, docent, Wyższa Szkoła Rolnicza, Olsztyn
Eugeniusz Ilmurzyński, docent, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bronisław Jasicki, docent, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Stanisław Jełowicki, docent, Wyższa Szkoła Rolnicza, Kraków
Stanisław Kalabiński, docent, Polska Akademia Nauk
Wilhelm Kamieniobrodzki, docent, Wyższa Szkoła Rolnicza, Wrocław
Erwin Kamieński, docent, Polska Akademia Nauk
Jadwiga Kobendza, docent, Polska Akademia Nauk
Zbigniew Kornberger, docent, Politechnika Łódzka
Marian Jerzy Krawczyński, docent, Akademia Medyczna, Warszawa
Jerzy Kroh, docent, Politechnika Łódzka
Anna Zofia Krygowska, docent, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków
Władysław Kuczyński, docent, Politechnika Łódzka
Zbigniew Kwapniewski, docent, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Katowice
Zdzisław Łapiński, docent, Akademia Medyczna, Warszawa
Ludwik Mayre, docent, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Kraków
Witold Mizgalski, docent, Akademia Medyczna, Poznań
Stella Niemierko, docent, Polska Akademia Nauk
Józef Oberec, docent, Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta
Teobald Olejnik, mgr inż., Politechnika Poznańska
Stefan Porębowicz, docent, Politechnika Gdańska
Brunon Reimann, docent, Wyższa Szkoła Rolnicza, Poznań
Jerzy Rutecki, docent, Politechnika Gdańska
Eugeniusz Szwankowski, docent, Polska Akademia Nauk
Jerzy Tułecki, docent, Akademia Medyczna, Poznań
Jan Wojtczak, docent, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Andrzej Wyczański, docent, Polska Akademia Nauk
Jan Adam Zurzycki, docent, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Osoby, którym Rada Państwa nadała tytuł profesora zwyczajnego:

Jan Just, prof. nadzwyczajny, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
Włodzimierz Kuryłowicz, prof. nadzwyczajny, Instytut Gruźlicy, Warszawa

Osoby, którym Rada Państwa nadała tytuł prof. nadzwyczajnego:

Antoni Filutowicz, docent, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Warszawa
Zofia Gołębiowska, docent, Instytut Ochrony Roślin, Poznań
Hanna Kołodziejska-Wertheim, docent, Instytut Onkologii, Warszawa
Stanisław Marczewski, płk. docent, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
Henryk Walecki, docent, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa