Lech Borkowski, Lech S. Borkowski, L. S. Borkowski, PhD

This website is edited by me and my wife Małgorzata Głuchowska. It is is divided into two parts. The first relates to my professional activity in condensed matter physics and nonlinear dynamics of neurons.

The focus of the second part is critical narrative analysis, social violence, criminal state. It is a result of a long and extensive experience, research and analysis.

To jest witryna należąca do mnie i mojej  żony Małgorzaty Głuchowskiej. Podzielona jest na dwie części. Pierwsza związana jest związna z moją pracą w dziedzinach fizyki materii skondensowanej i nieliniowej dynamiki neuronów.

Druga część dotyczy krytycznej analizy narracji, zorganizowanej przemocy społecznej i państwa przestępczego. Jest ona wynikiem długiego i bardzo bogatego doświadczenia, badań i analiz.

Lech Stanisław Borkowski, PhD Habil.

Małgorzata Głuchowska, M.A.

Małgorzata Głuchowska, 27 March 2014, Żelazowa Wola, Poland

Tweets by LechSBorkowski